Keltendorf Mitterkirchen

Sykkeltur Passau-Wien - Keltendorf Mitterkirchen

Det spennende friluftsmuseet Keltendorf Mitterkirchen med ca. 20 hus og en tilgjengelig gravhaug tilbyr et omfattende innsyn på boligmiljøet og hverdagslivet i hallstatt-perioden fra 800-450 f. Kr. Den ble bygget på grunnlag av arkeologiske utgravninger i bydelen Lehen og i strengt samsvar med tidsriktig byggeteknik. 2011 bodde 6 voksne og 3 barn i landsbyen under hallstattperiodens forhold, og 2014 ble eksperimentet videreført.

Mer informasjon om Keltendorf Mitterkirchen finner du her

www.keltendorf-mitterkirchen.at

Sykkeltur Passau-Wien - Keltendorf Mitterkirchen

Keltendorf Mitterkirchen består av 20 bygninger

Tidligere innbygger i den keltiske landsbyen Mitterkirchen

Møbler fra hallstatt-perioden i den keltiske landsbyen Mitterkirchen